Học phí Đại học Luật Hà Nội năm 2022-2023

Thông tin chung

Trường Đại học Luật Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao; nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao và truyền bá tư tưởng pháp lý phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trụ sở chính: 87 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Website: www.hlu.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: 2.000.000 đồng/tháng (thu 5 tháng/kỳ; 40 tháng/khóa học) tương đương 572.000 đồng/tín chỉ.

Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao: 50.000.000 đồng/năm học tương đương 1.605.000 đồng/ tín chỉ (Các học phần thực tập chuyên môn, khóa luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng an ninh là 572.000 đồng/tín chỉ).

Đối với sinh viên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ: theo thỏa thuận với Trường Đại học Arizona mức học phí là 10.000 USD/năm học tương đương 233.300.000 đồng/năm học (tỷ giá 23.330 đồng/USD).

One thought on “Học phí Đại học Luật Hà Nội năm 2022-2023

  1. Tôi có con muốn vào học đào tạo hoa kỳ 10.000$ 1 năm .vậy có phát sinh thêm nữa ko và phương thức nộp tiền ra sao tôi muốn biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *