Học phí Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022-2023

Giới thiệu

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.

Địa chỉ Trường: 42 Yết Kiêu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.mythuatvietnam.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2022-2023: 1.200.000 đồng/tháng.

2 thoughts on “Học phí Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *