Học phí HUB – Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2023-2024

Tin mới:
1. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào Đại học Ngân hàng TP.HCM
2. Chuẩn tiếng Anh đầu ra Đại học Ngân hàng TP.HCM
3. Giới thiệu Đại học Ngân hàng TP.HCM
4. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP.HCM mới nhất
5. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngân hàng TP.HCM
6. Ký túc xá Đại học Ngân hàng TP.HCM

Học phí năm học 2023-2024:

  • Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 18.360.000 đ/năm.
  • Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 36.850.000 đ/năm.

Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

  • Tổng học phí tối đa: 212.500.000 đ/toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …), và được giữ nguyên trong toàn khóa học.
  • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 đ/học kỳ.
  • Học phí thực tế được tính theo số tín chỉ đăng ký trên mỗi học kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *