Học phí Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: Dự kiến năm học 2022-2023: 6.250.000 đ/học kỳ.

Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến năm học 2022-2023: 18.425.000 đ/học kỳ.

Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

  • Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu/toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
  • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26,5 triệu/học kỳ.
  • Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Lộ trình tăng học phí

Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024 tăng không quá 10%.

Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng: Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212,5 triệu/toàn khóa, tương đương 26,5 triệu/học kỳ. Học phí này dự kiến không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Bạn muốn xem thêm:

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh, Tin học đầu khóa tại Đại học Ngân hàng

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Đại học Ngân hàng

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng

Ký túc xá Đại học Ngân hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *