Học phí Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP.HCM (Update 2021)

Học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 đối với chương trình tiêu chuẩn: 20 triệu đồng/Sinh viên/năm.

Học phí chương trình Chất lượng cao, Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 40 triệu đồng/năm.

Dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Bạn muốn xem thêm:

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tại Đại học Ngoại Thương

Học phí Đại học Ngoại Thương Cơ sở Hà Nội mới nhất

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại Thương

Ký túc xá Đại học Ngoại Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *