Học phí Đại học Ngoại thương năm 2023-2024

Học phí năm học 2023-2024

Học phí dự kiến năm học 2023-2024 đối với chương trình đại trà: 25 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình Chất lượng cao dự kiến là 45 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 70 triệu đồng/năm.

Học phí của các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Chương trình CLC Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm. Học phí của chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp dự kiến là 60 triệu đồng/năm.

Dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Bạn muốn xem thêm:

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tại Đại học Ngoại Thương

Học phí Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP.HCM

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại Thương

Ký túc xá Đại học Ngoại Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *