Học phí Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2022-2023

Giới thiệu về BHIU

Hiện tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đang hoạt động với các phòng học hiện đại, các cở sở thực hành tin cậy tại các doanh nghiệp, thư viện hơn 4000 đầu sách, 2 phòng máy tính với gần 100 bộ máy tính, 16 bộ thiết bị phục vụ đào tạo ngoại ngữ.

Ngoài ra, trường bắt đầu tiến hành xây dựng một cơ sở đào tạo rộng 15 ha tại “Làng Đại học và Khoa học” của tỉnh Bắc Ninh đóng tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Website: www.biu.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Năm 2022, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Tổng thời gian khóa học là 3,5-4 năm. Học phí hệ đào tạo Đại học chính quy: 350.000 đ/tín chỉ, khoảng 4.900.000 – 7.700.000 đ/học kỳ (Học phí thu trong kỳ = Số tín chỉ theo thời khóa biểu x 350.000 đ/tín chỉ).

Học phí hệ đào tạo chính quy chất lượng cao: 500.000 đ/tín chỉ.

One thought on “Học phí Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *