Học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022-2023

Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ được giữ ổn định trong suốt toàn khóa học của sinh viên.

Học phí trung bình 1 học kỳ (1 năm trường có 2 học kỳ) của các ngành như sau:

Chương trình cử nhân

SttNgànhHọc phí
1Ngành Răng Hàm Mặt105 triệu đồng/học kỳ
2Ngành Y Đa khoa105 triệu đồng/học kỳ
3Ngành Dược học30 triệu đồng/học kỳ
4Các ngành khác27,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

SttNgànhHọc phí
1Ngành Răng Hàm Mặt125 triệu đồng/học kỳ
2Ngành Y Đa khoa125 triệu đồng/học kỳ
4Các ngành khác46,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Franchise (4+0): 75 triệu đồng/học kỳ.

Xem địa điểm học của Sinh viên theo từng ngành tại: https://unizone.edu.vn/co-so-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *