Học phí Đại học RMIT năm 2022-2023

Tại RMIT Việt Nam, mỗi năm có 3 học kỳ, sinh viên được đăng ký tối đa 4 môn/học kỳ. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên học trong từng học kỳ.

Học phí dưới đây là học phí năm học 2022 được áp dụng cho sinh viên nhập học các chương trình đại học tại RMIT Việt Nam trong năm 2022.

Tên chương trìnhMỗi nămToàn chương trình
Khoa Kinh doanh & Quản trị
Kinh doanh
Kinh tế & tài chính
Kinh doanh quốc tế
Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
Quản lý
Quản trị nguồn nhân lực
Kinh doanh kỹ thuật số
Digital Marketing
Quản trị Du lịch & Khách sạn
300.596.000901.786.000
Khoa Truyền thông & Thiết kế
Truyền thông Chuyên nghiệp
Quản lý & Kinh doanh Thời trang
Quản trị Doanh nghiệp Thời trang
Thiết kế (Truyền thông số)
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo
Ngôn ngữ
Thiết kế Game
300.596.000901.786.000
Sản xuất Phim kỹ thuật số312.163.000936.487.000
Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ
Công nghệ thông tin
Tâm lý học
Hàng không
Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng
300.596.000901.786.000
Điện & Điện tử
Kỹ sư phần mềm
Robot & Cơ điện tử
300.596.0001.202.381.000
Học phí một năm học được tính trên trung bình 8 môn học/năm

Dành cho sinh viên nhập học ngành Kỹ thuật năm 2022

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí “Phát triển nguồn nhân lực” trong năm 2022. Tân sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ thuật trong năm 2022 sẽ nhận được ưu đãi 20% học phí (tương đương 240 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng):

  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm) (Honours)

Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Dành cho sinh viên nhập học ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 2022-2023

Tân sinh viên đăng ký nhập học ngành Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng) trong năm 2022-2023 sẽ được nhận ưu đãi ngành học mới trị giá 10% học phí (tương đương 90 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng). Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *