Học phí Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (Update 2021)

  1. Giới thiệu

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam và thực hiện thành công các mục tiêu về hội nhập quốc tế.

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Website: www.skda.edu.vn

  1. Học phí năm học 2020 – 2021
  • Khoa Sân khấu, Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình, Nhiếp ảnh, Thiết kế mỹ thuật, Công nghệ điện ảnh truyền hình: 5.850.000 đ/học kỳ.
  • Khoa Kịch hát dân tộc (DV chèo, DV Cải lương, Nhạc công): 1.755.000 đ/học kỳ.
  • Khoa Múa: 1.755.000 đ/học kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *