Học phí Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM mới nhất 2021 – 2022

Học phí Hệ đại học chính quy

  • Năm học 2020 – 2021: 11.700.000 đ/năm.
  • Dự kiến Năm học 2021 – 2022: 12.900.000 đ/năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *