Học phí Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2022-2023

Năm 2022 có 106 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy như sau:

  • Ngành Đạo diễn sân khấu: 16 thí sinh
  • Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình: 43 thí sinh
  • Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: 29 thí sinh
  • Ngành Quay phim: 18 thí sinh

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

  • Năm học 2022-2023: 12.000.000 đ
  • Năm học 2023-2024: 13.500.000 đ
  • Năm học 2024-2025: 15.200.000 đ
  • Năm học 2025-2026: 17.100.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *