Học phí Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2022-2023

Giới thiệu về NUAE

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục nghệ thuật đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Website: www.spnttw.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Trình độ đào tạoLĩnh vựcNăm học
2022-2023
Năm học
2023-2024
(dự kiến)
Đại họcKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên1,250,0001,410,000
Nghệ thuật1,200,0001,350,000
Sản xuất và chế biến1,450,0001,640,000
Nhân văn và Dịch vụ xã hội1,200,0001,500,000
Cao họcKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên1,875,0002,115,000
Nhân văn1,800,0002,250,000
Nghiên cứu sinhKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên3,125,0003,525,000
ĐVT: đồng chẵn/tháng/sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *