Học phí Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2022-2023

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM là Trường ĐH công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, đặc thù ngành sư phạm và không thu học phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *