Học phí Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2022-2023

Định mức thu học phí bậc đào tạo Đại học

TTTên ngànhHọc phí
1Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên9,800,000đ
2Nhóm ngành Nhân văn9,800,000đ
3Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi9,800,000đ
4Nhóm ngành Khoa học tự nhiên11,700,000đ
5Nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin11,700,000đ
6Nhóm ngành Dịch vụ xã hội9,800,000đ

Bạn muốn xem thêm:

Quy định xét miễn học ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm TP.HCM

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm TP.HCM mới nhất

Ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *