Học phí Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) năm 2022-2023

  1. Giới thiệu về FBU

Là cơ sở Đại học tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập khu vực và quốc tế về kinh doanh và quản lý, chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Quản trị kinh doanh; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phục vụ trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trụ sở chính: Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Website: www.fbu.edu.vn

  1. Học phí năm học 2022-2023
  • Đối với đào tạo Thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/1 tín chỉ;
  • Đối với đào tạo Đại học chính quy: 600.000 VNĐ/1 tín chỉ;
  • Đối với đào tạo Đại học chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ/1 tín chỉ

Tham khảo: Mức thu học phí Kỳ I, năm học 2021-2022 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 10

Học phí Kỳ I, năm học 2021-202210.000.000 đ
Bảo hiểm toàn diện200.000 đ
Bảo hiểm Y tế HSSV657.090 đ
Lệ phí khám sức khỏe250.000 đ
Lệ phí nhập học192.910 đ
Tổng cộng11.300.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *