Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Update 2021)

  1. Thông tin chung

Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Trụ sở chính: 41A Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: www.hunre.edu.vn

2. Học phí Năm học 2021 – 2022

  • Học phí dự kiến: 297.000 đ/tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế
  • Học phí dự kiến: 354.500 đ/tín chỉ đối với nhóm ngành khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *