Học phí Đại học Tân Tạo năm 2022-2023

NgànhThời gian đào tạoBình quân/1 năm
HỌC PHÍ KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
– Y khoa6 năm150 triệu
– Điều dưỡng
– Kỹ thuật xét nghiệm y học
4 năm40 triệu
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
(Giảng dạy bằng tiếng Việt)
– Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh Quốc tế
– Tài chính – Ngân hàng
– Kế toán
– Công nghệ Sinh học
– Khoa học Máy tính
– Ngôn ngữ Anh
4 năm25 triệu
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG
(Giảng dạy bằng tiếng Anh)
– Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh Quốc tế
– Tài chính – Ngân hàng
– Kế toán
– Công nghệ Sinh học
– Khoa học Máy tính
– Ngôn ngữ Anh
4 năm40 triệu
* Học phí không tăng trong 6 năm của khóa học với ngành Y khoa và 4 năm học với các ngành khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *