Học phí Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2022-2023

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

  • Năm học 2022-2023: 12.000.000 đ/1 SV/1 năm học.

Các khoản thu khác:

  • Tiền khám sức khoẻ: 100.000 đ/1 SV
  • Tiền bảo hiểm tai nạn: 45.000 đ/1 SV/1 năm
  • Tiền bảo hiểm y tế: 705.000 đ/1 SV/15 tháng
  • Tiền ở Ký túc xá (đăng ký theo tiêu chuẩn quy định): 3.000.000 đ/1 SV/10 tháng
  • Tiền may quần áo đồng phục thực hành và lý thuyết: 700.000 đ/1 SV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *