Học phí Đại học Thương mại năm 2024-2025

Tin mới:
1. Phương thức xét tuyển Đại học Thương mại
2. Điểm trúng tuyển Đại học Thương mại mới nhất
3. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Thương mại
4. Khám phá ký túc xá Đại học Thương mại

Năm 2024, trường Đại học Thương mại tuyển sinh 38 chương trình đào tạo hệ chính quy. Trong đó, có 27 chương trình đào tạo chuẩn, 08 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP và 03 chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp.

Học phí năm học 2024-2025:

  • Học phí các chương trình đào tạo chuẩn: từ 2.400.000 đến 2.600.000 đ/tháng theo từng chương trình đào tạo.
  • Học phí các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP): 3.500.000 đ/tháng.
  • Học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp: 2.600.000 đ/tháng.

Mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *