Học phí Đại học Thủy lợi (Update 2021)

  1. Giới thiệu về TLU

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước.

Trụ sở chính: Số 175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: www.tlu.edu.vn

  1. Học phí

Học phí của Trường Đại học Thủy lợi được tính trên số tín chỉ (số môn học) sinh viên đăng ký. Mức học phí 1 tín chỉ tùy từng ngành học từ 280.000 – 335.000 đ/tín chỉ. Mỗi học kì sinh viên đăng ký trung bình 15 – 30 tín chỉ (tùy khả năng học tập và chương trình đào tạo). Học phí từ 4,5 – 6 triệu đồng/1 học kì.

Sinh viên chương trình tiên tiến học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì mức học phí 810.000đ/1 tín chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *