Học phí Đại học Văn hóa TP.HCM (HCMUC) mới nhất 2020

Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy:

Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Dự kiến học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020 – 2021:
– Các ngành, chuyên ngành đào tạo về Du lịch: 11.700.000 đồng / sinh viên.
– Các ngành, chuyên ngành đào tạo khác: 9.800.000 đồng / sinh viên.
Trường thu học phí theo tín chỉ.

Nguồn: Tuyển sinh VHS

One thought on “Học phí Đại học Văn hóa TP.HCM (HCMUC) mới nhất 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *