Học phí Đại học Việt Đức (VGU) năm 2022-2023

Chính sách học phí năm học 2022

Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2022. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

Học phí mỗi học kỳ

TTChương trình đào tạoDegreeHọc phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam
1Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)BEng39.200.000
2Quản trị kinh doanh (BBA)BSc41.800.000
3Tài chính và Kế toán (BFA)BSc41.800.000
4Kỹ thuật cơ khí (MEN)BSc39.200.000
5Khoa học máy tính (CSE)BSc39.200.000
6Kỹ thuật xây dựng (BCE)BSc39.200.000
7Kiến trúc (ARC)BA39.200.000
8Kỹ thuật môi trường (EPE)BSc39.200.000

Lưu ý: Học phí của ngành Kỹ thuật cơ khí (MEN) sẽ cộng thêm phí hành chính 1,500,000 VND/học kỳ kể từ học kỳ 2. Phí hành chính này được chi trả cho trường đại học đối tác tương ứng mỗi học kỳ theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Phí đào tạo nghề trong Năm đại cương

Chương trình đào tạoPhí đào tạo nghề
Kỹ thuật cơ khí (MEN)10.000.000

Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Lưu trú ở KTX và sử dụng xe buýtPhí xe buýt hàng ngàyPhí xe buýt hàng tuần (thứ 2 & thứ 6)Phí lưu trú ở KTX
01 Học kỳ6.500.000 đ/học kỳ3.000.000 đ/học kỳ600.000 đ/tháng

Lưu ý: Phí lưu trú Ký túc xá và phí xe buýt có thể được điều chỉnh hàng năm tùy theo tình hình thị trường và không cố định trong toàn bộ quá trình đào tạo.

One thought on “Học phí Đại học Việt Đức (VGU) năm 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *