Học phí Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

  • Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng: 24,5 triệu/năm
  • Răng – Hàm – Mặt hệ chất lượng cao: 60 triệu/năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *