Học phí Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022-2023

Học phí dự kiến cho năm học 2022-2023

  • Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học: 24.500.000 đ/năm
  • Y học dự phòng, Y học cổ truyền: 22.000.000 đ/năm
  • Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 18.500.000 đ/năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *