Học phí Đại học Y – Dược Huế năm 2022-2023

Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026, đã được Hội đồng Đại học Huế thông qua và đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp Nhà trường chưa được phê duyệt phương án tự chủ tài chính trước năm học 2022-2023, mức học phí dự kiến cho năm học 2022-2023 như sau:

SttNgành họcHọc phí năm học 2022-2023
1Y khoa24.500.000 đ
2Răng Hàm Mặt24.500.000 đ
3Dược học24.500.000 đ
4Y học Cổ truyền20.800.000 đ
5Y học dự phòng18.500.000 đ
6Kỹ thuật xét nghiệm y học18.500.000 đ
7Kỹ thuật hình ảnh y học18.500.000 đ
8Hộ sinh18.500.000 đ
9Điều dưỡng18.500.000 đ
10Y tế công cộng17.000.000 đ

Trong trường hợp Nhà trường được phê duyệt phương án tự chủ tài chính trước năm học 2022-2023, mức học phí dự kiến cho năm học 2022-2023 như sau:

SttNgành họcHọc phí năm học 2022-2023
1Y khoa26.000.000 đ
2Răng Hàm Mặt26.000.000 đ
3Dược học26.000.000 đ
4Y học Cổ truyền23.400.000 đ
5Y học dự phòng20.800.000 đ
6Kỹ thuật xét nghiệm y học20.800.000 đ
7Kỹ thuật hình ảnh y học20.800.000 đ
8Hộ sinh20.800.000 đ
9Điều dưỡng20.800.000 đ
10Y tế công cộng19.000.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *