Học phí Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2022-2023

Học phí từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 với sinh viên hệ chính quy dự kiến như sau:

NgànhNăm học
2022-2023
Năm học
2023-2024
Năm học
2024-2025
Năm học
2025-2026
– Điều dưỡng
– Kỹ thuật xét nghiệm y học
– Hộ sinh
18,5 triệu20,9 triệu23,6 triệu26,6 triệu
– Y khoa
– Y học dự phòng
– Răng – Hàm – Mặt
– Dược học
24,5 triệu27,6 triệu31,1 triệu35,0 triệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *