Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Học phí năm học 2023-2024 đối với thí sinh trúng tuyển nhập học hệ đại học chính quy như sau:

  • Ngành Y khoa, Dược học và Răng Hàm Mặt: 55.200.000 đ/năm.
  • Các ngành cử nhân (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng): 31.640.000 đ/năm.

Đối với sinh viên Khoa Y Việt Đức: 

(Chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y khoa Johannes Gutenberg, Đại học Mainz – Cộng hòa Liên bang Đức)

Học phí là 209.000.000 đ/năm.

Đối với đối tượng đào tạo theo địa chỉ:

  • Y Đa khoa: 84.700.000 đ/năm.
  • Khối các ngành cử nhân: 60.500.000 đ/năm.
  • Hệ đại học thuộc đối tượng chuyển trường: 54.500.000 đ/năm.
  • Hệ đại học cử tuyển Lào, Camphuchia: 48.400.000 đ/năm.
Xem thêm:
1. Giới thiệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2. Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3. Điểm trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất
4. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
5. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *