Học phí Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2022-2023

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo kiến thức chuyên môn theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại cả 4 ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học. Nhà trường thiết kế chương trình đào tạo tập trung học tiếng Nhật ở năm học thứ nhất, phục vụ cho việc học kiến thức chuyên môn ở các năm học tiếp theo. Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thực hiện đào tạo với “Tinh thần sáng lập” của Trường để sinh viên sau khi tốt nghiệp có tầm nhìn rộng lớn, vươn xa trên khắp thế giới.

Học phí năm học 2022-2023

SttNội dungSố tiền
1Phí nhập học6.100.000 đ
2Học phí cả năm58.000.000 đ
3Cơ sở vật chất, thiết bị IT4.100.000 đ
4Thực tập, thực hành5.000.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *