Học phí Học viện Biên phòng

Giới thiệu Học viện

Học viện Biên phòng tiền thân là Trường Sĩ quan Công an nhân dân vũ trang, được thành lập ngày 20 tháng 5 năm 1963, với chức năng là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của Bộ đội Biên phòng; có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học, sau đại học cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đào tạo học viên quân sự quốc tế và đào tạo cán bộ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Trải qua 58 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện Biên phòng đã, đang và không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và đối tượng đào tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Website: www.hvbp.edu.vn

Học phí

Năm 2021, Học viện Biên phòng tuyển sinh 202 chỉ tiêu (Trong đó học Ngành Biên phòng: 182 chỉ tiêu, Ngành Luật: 20 chỉ tiêu). Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *