Học phí Học viện Cán bộ TP.HCM mới nhất 2021 – 2022

Mức học phí của Trường: 6.000.000 – 8.000.000 đ/học kỳ

Tham khảo phí nhập học năm học 2020 – 2021: Thí sinh đóng 6.404.025 đ, bao gồm:

  • Học phí Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (15 tín chỉ): 5.700.000 đ;
  • Bảo hiểm y tế: 704.025 đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *