Học phí Học viện Ngân hàng (Update 2021)

Giới thiệu về Học viện

Học viện Ngân hàng là trường đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là lĩnh vực tài chính – ngân hàng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Địa chỉ các trụ sở:

  • Cơ sở đào tạo chính: Số 12 đường Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  • Phân viện Bắc Ninh: Số 331 đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Phân viện Phú Yên: Số 441 đường Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Website: www.hvnh.edu.vn

Học phí năm học 2021 – 2022

  1. Chương trình đào tạo đại trà:

Học phí tham khảo năm học 2020-2021 là 9,8 triệu/năm học.

Mức học phí năm học 2021-2022 Học viện Ngân hàng sẽ áp dụng theo quy định mới về khung học phí của Chính phủ.

  1. Chương trình đào tạo chất lượng cao: 130 triệu cho 04 năm học.
  1. Chương trình cử nhân quốc tế (liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ):

Chương trình 4+0: Sinh viên học tập 4 năm tại Học viện Ngân hàng (nhận 01 bằng cử nhân chính quy do Học viện Ngân hàng cấp), học phí là 160 triệu đồng/4 năm.

Chương trình 3+1: Sinh viên học tập 3 năm tại Học viện Ngân hàng và 1 năm cuối học tại trường Đại học CityU (Seattle) (nhận 01 bằng cử nhân chính quy do Học viện Ngân hàng và 01 bằng đại học trường Đại học CityU Hoa kỳ cấp), học phí 03 năm đầu tại Học viện Ngân hàng là 120 triệu đồng/3 năm, học phí năm cuối do trường Đại học thành phố Seattle (CityU) quy định và công bố trên website của trường Đại học CityU, khoảng 580 triệu đồng.

  1. Chương trình cử nhân quốc tế (liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh):

Sinh viên học 4 năm tại Việt Nam được cấp 02 bằng (01 bằng ĐH chính quy do HVNH cấp và 01 bằng ĐH của Đại học Sunderland cấp) học phí khoảng 315 triệu đồng bao gồm 3 năm đầu khoảng 175 triệu đồng và năm cuối khoảng 140 triệu đồng. Sinh viên có thể lựa chọn học tập năm cuối tại trường ĐH Sunderland, học phí năm cuối sẽ được quy định và công bố bởi trường ĐH Sunderland, khoảng 330 triệu đồng. Với những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là khoảng 58.5 triệu đồng.

  1. Chương trình cử nhân định hướng Nhật Bản: (cấp bằng đại học chính quy của Học viện Ngân hàng): học phí 27 triệu đồng/năm (108 triệu cho khóa học 4 năm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *