Học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Update 2021)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – mã trường HVN (tên trước đây là trường Đại học Nông nghiệp I) là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đa ngành, đóng tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (khoá 66) với 4.671 chỉ tiêu bao gồm 25 nhóm ngành đào tạo thuộc các loại hình đào tạo theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn, chương trình đào tạo tiên tiến và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE).

Website Học viện: www.vnua.edu.vn

Học phí năm học 2020-2021 với sinh viên chính quy

SttNhóm ngànhMức học phí
1Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản11.600.000 đ/năm
2Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …)13.450.000 đ/năm
3Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNSTH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…)16.000.000 đ/năm
4Ngành CNTP16.700.000 đ/năm
5Thú y19.800.000 đ/năm
* Học phí các năm tới sẽ theo lộ trình và quy định của Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *