Học phí Học viện Tòa án (Update 2021)

Học viện Tòa án có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Tòa án; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp, nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế sâu sắc của đất nước.

Địa chỉ Học viện: Đường 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Năm 2021, Học viện Tòa án tuyển sinh 360 chỉ tiêu ngành Luật. Thông tin chi tiết xem tại: www.hocvientoaan.edu.vn

Mức thu học phí năm học 2020-2021: 4.900.000 đ/học kỳ.

Học viện tòa án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *