Học phí HUTECH năm 2022-2023

Học phí HUTECH được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, thu theo từng học kỳ (mỗi năm có 3 học kỳ), phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ.

HUTECH công bố học phí công khai trước năm học và giữ ổn định trong suốt năm học, đảm bảo cung cấp chất lượng đào tạo tương xứng cho sinh viên.

  • Học phí ngành Dược học bình quân dự kiến khoảng 4.000.000 đ/tháng, tương đương khoảng 16.000.000 đ/học kỳ.
  • Các ngành khác học phí bình quân dự kiến từ 3.400.000 – 3.600.000 đ/tháng, tương đương khoảng 13.600.000 – 14.400.000 đ/học kỳ.

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-hutech/

4 thoughts on “Học phí HUTECH năm 2022-2023

  1. không có phát inh nha em, trừ khi em bị nợ môn phải đóng tiền học lại thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *