Học phí HUTECH – Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024-2025

Chương trình đào tạo đại học chính quy toàn khóa có thời lượng 11 học kỳ (3.5 năm) đối với ngành đào tạo Cử nhân, 12 học kỳ (4 năm) đối với ngành đào tạo Kỹ sư, Kiến trúc sư và 14 học kỳ (5 năm) đối với ngành đào tạo Dược sĩ. Học phí tại HUTECH được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 03 học kỳ) và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

Học phí dự kiến các ngành bình quân khoảng 16-18 triệu đồng/học kỳ, riêng ngành Dược học khoảng 18-20 triệu đồng/học kỳ.

Học phí dự kiến các ngành được tài trợ Học bổng Doanh nghiệp (Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng) bình quân khoảng 11-12 triệu đồng/học kỳ.

4 thoughts on “Học phí HUTECH – Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024-2025

  1. không có phát inh nha em, trừ khi em bị nợ môn phải đóng tiền học lại thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *