Học phí Khoa Y ĐHQG-HCM năm 2024-2025

Mức thu học phí năm học 2024-2025 dự kiến như sau:

TTTên ngànhHọc phí/năm
1Y khoa60.000.000
2Dược học55.200.000
3Răng Hàm Mặt55.200.000
4Y học cổ truyền55.200.000
5Điều dưỡng41.800.000
Đvt: đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *