Học phí Khoa Y, ĐHQG-HCM năm 2022-2023

Lộ trình dự kiến mức thu học phí đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2022

TTTên ngànhNăm học
2022-2023
Năm học
2023-2024
Năm học
2024-2025
Năm học
2025-2026
1Y đa khoa49,000,00055,200,000 62,200,00070,000,000
2Răng Hàm Mặt49,000,00055,200,000 62,200,00070,000,000
3Y học cổ truyền49,000,00055,200,000 62,200,00070,000,000
4Dược học49,000,00055,200,000 62,200,00070,000,000
5Điều dưỡng37,000,00041,800,000 47,200,00053,200,000
Đơn vị tính: đồng/năm học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *