Học phí Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM (Update 2021)

Sinh viên Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Theo quy định về học phí của Chính phủ, năm học 2020 – 2021 học phí áp dụng cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 330.400 đ/1 tín chỉ, khối Kinh tế là 275.200 đ/1 tín chỉ.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: tăng khoảng 10% cho mỗi năm tiếp theo.

Bạn muốn xem thêm:

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM

Ký túc xá Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *