Học phí Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi (TLUS) mới nhất 2020

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi hiện đang đào tạo theo hệ tín chỉ:

Đối với nhóm ngành kỹ thuật:

  • Học phí hiện tại: 305.000VNĐ / tín chỉ.
  • Toàn khóa học có 145 tín chỉ.
  • Trung bình học phí dao động: 4tr500 – 5tr500 / Học kỳ, một năm có 02 học kỳ.

Đối với nhóm ngành kinh tế:

  • Học phí hiện tại: 255.000VNĐ / tín chỉ.
  • Toàn khóa học có 130 tín chỉ.
  • Trung bình học phí dao động: 4 – 5 triệu / Học kỳ, một năm có 02 học kỳ.

Nguồn: Tuyển sinh TLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *