Học phí Đại học Luật TP.HCM năm 2022-2023

Năm 2022, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo liên thông giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Theo đó, sau khi đã học xong năm thứ 2 của ngành thứ nhất (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật TP.HCM), nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2022), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo sẽ được Nhà trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ đại học hình thức chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Học phí năm học 2022-2023

SttKhóa 47
(TS năm 2022)
2022-20232023-20242024-20252025-2026
1Hệ đại trà ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh31.250.00035.250.00039.750.00044.750.000
2Hệ đại trà ngành Quản trị – Luật37.080.00041.830.00047.170.00053.100.000
3Hệ đại trà ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý39.000.00048.750.00054.930.00062.080.000
4Hệ chất lượng cao ngành: Luật, Quản trị kinh doanh62.500.00070.500.00079.500.00089.500.000
5Hệ chất lượng cao ngành Quản trị – Luật74.160.00083.660.00094.340.000106.200.000
6Hệ chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh165.000.000181.500.000199.700.000219.700.000
Đơn vị tính: VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *