HUFLIT – Điểm chuẩn đầu vào năm 2018, 2019 và 2020

Các ngành sử dụng môn Tiếng Anh là môn xét tuyển chính (nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế.

STTNgànhTổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn 2018Điểm chuẩn 2018Điểm chuẩn 2019Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020
Kết quả thi THPTXét học bạKết quả thi THPTXét học bạXét học bạ
1Công nghệ thông tin
(7480201)
A00, A01,
D01, D07
18.25Đợt 1: 22
Đợt 2: 25
19.75Đợt 1: 19.5
Đợt 2: 20.5
Đợt 3: 21.5
Đợt 1: 20.5
2Ngôn ngữ Anh
(7220201)
D01, A01,
D14, D15
28.75Đợt 1: 30
Đợt 2: 33
30Đợt 1: 28.5
Đợt 2: 30
Đợt 3: 32
Đợt 1: 30
3Ngôn ngữ Trung Quốc
(7220204)
D01, A01,
D04, D14
21.5Đợt 1: 23.5
Đợt 2: 25
22.25Đợt 1: 22
Đợt 2: 23
Đợt 3: 24
Đợt 1: 24
4Quản trị kinh doanh
(7340101)
D01, A01,
D07, D11
26.25Đợt 1: 29
Đợt 2: 32.5
23.75Đợt 1: 27.5
Đợt 2: 29
Đợt 3: 30
Đợt 1: 28.5
5Kinh doanh quốc tế
(7340120)
D01, A01,
D07, D11
27.75Đợt 1: 29
Đợt 2: 32.5
25Đợt 1: 27.5
Đợt 2: 29
Đợt 3: 30
Đợt 1: 28.5
6Quan hệ quốc tế
(7310206)
D01, A01,
D07, D14
27.75Đợt 1: 29
Đợt 2: 31.5
24Đợt 1: 27.5
Đợt 2: 29
Đợt 3: 30
Đợt 1: 28.5
7Tài chính – Ngân hàng
(7340201)
D01, A01,
D07, D11
16.25Đợt 1: 22
Đợt 2: 22.5
16Đợt 1: 18
Đợt 2: 19
Đợt 3: 20
Đợt 1: 18.5
8Kế toán
(7340301)
D01, A01,
D07, D11
16.25Đợt 1: 22
Đợt 2: 22.5
15Đợt 1: 18
Đợt 2: 19
Đợt 3: 20
Đợt 1: 18.5
9Quản trị DV DL và lữ hành
(7810103)
D01, A01,
D14, D15
19.75Đợt 1: 22.5
Đợt 2: 24.5
20.5Đợt 1: 21
Đợt 2: 22
Đợt 3: 22.5
Đợt 1: 21.5
10Quản trị khách sạn
(7810201)
D01, A01,
D14, D15
20.25Đợt 1: 22.5
Đợt 2: 24.5
19Đợt 1: 20
Đợt 2: 21
Đợt 3: 22
Đợt 1: 22
11Luật kinh tế
(7380107)
D01, A01,
D15, D66
15.5Đợt 1: 22
Đợt 2: 22.5
15Đợt 1: 18
Đợt 2: 19
Đợt 3: 20
Đợt 1: 18.5
12Đông Phương học
(7310608)
D01, D06,
D14, D15
21.25Đợt 1: 23
Đợt 2: 25
20.25Đợt 1: 21
Đợt 2: 22
Đợt 3: 23
Đợt 1: 22

Ghi chú:
* Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 20/7/2020.

Nguồn: Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *