Kế hoạch tổ chức đào tạo của Đại học Văn Lang năm học 2022-2023

Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào tạo trong năm học cho tất cả các chương trình đào tạo. Một năm học có 52 tuần, chia làm 03 học kỳ, trong đó có tối thiểu 30 tuần lên lớp trực tiếp hoặc trực tuyến. Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại các cơ sở của Trường, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế hoặc giảng dạy trực tuyến (online) có thể thực hiện ngoài Trường.

Tân sinh viên K28 tuyển sinh năm 2022, bắt đầu học đồng loạt từ Tuần 7 (từ ngày 17/10/2022). Riêng các ngành Quan hệ công chúng, Marketing và các ngành thuộc Khoa Mỹ thuật & Thiết kế, một số lớp sẽ được xếp TKB các học phần GDQP 3&4 học tập trung từ Tuần 5. Trong đấy ngành Quan hệ công chúng (Tuần 5 từ 3/10/2022); các ngành thuộc Khoa Mỹ thuật & Thiết kế (Tuần 6 từ ngày 10/10/2022); ngành Marketing (Tuần 7 từ ngày 17/10/2022). Sinh viên tra cứu Thời khóa biểu cá nhân tại Cổng thông tin đào tạo https://online.vlu.edu.vn/ để thực hiện việc học.

Sinh viên có TKB học phần GDQP 3&4 (theo đợt học tập trung) trong HK1 năm học 2022-2023 (HK221) lưu ý thực hiện theo Thông báo hướng dẫn của Phòng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQP&AN). Phòng GDQP&AN sẽ gửi Thông báo địa điểm khai mạc và Thời khóa biểu trên Cổng thông tin đào tạo và qua email của sinh viên.

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức đào tạo của Đại học Văn Lang năm học 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *