Kế hoạch đào tạo Đại học Văn Lang năm học 2023-2024

Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào tạo trong năm học cho tất cả các chương trình đào tạo. Một năm học có 52 tuần, chia làm 03 học kỳ, trong đó có tối thiểu 30 tuần lên lớp trực tiếp hoặc trực tuyến. Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại các cơ sở của Trường, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế hoặc giảng dạy trực tuyến (online) có thể thực hiện ngoài Trường.

Sinh viên tra cứu Thời khóa biểu cá nhân tại Cổng thông tin đào tạo https://online.vlu.edu.vn/ để thực hiện việc học.

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức đào tạo Đại học Văn Lang năm học 2023-2024
Xem thêm:
1. Giới thiệu Đại học Văn Lang
2. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Văn Lang
3. Học phí Đại học Văn Lang mới nhất
4. Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa cho Tân sinh viên Đại học Văn Lang
5. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Văn Lang
6. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Lang
7. Khám phá ký túc xá Đại học Văn Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *