Kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào cho tân sinh viên Đại học Mở TP.HCM

Nhằm khảo sát trình độ và xếp lớp tiếng Anh không chuyên, Tin học không chuyên phù hợp với năng lực của Sinh viên, Trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào như sau:

Kiểm tra trình độ, xếp lớp tiếng Anh không chuyên

Đối tượng: Sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao của tất cả các ngành (trừ Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc).

Cấu trúc bài kiểm tra:  Gồm 4 bài Test, thời gian phân bổ như sau:

Test 1 (30 câu), thời gian 25 phút: Tất cả sinh viên tham gia kiểm tra.

Test 2 (60 câu), thời gian 30 phút.

Số câu trả lời đúngThông báo
0-44Tất cả Tân sinh viên kiểm tra; Hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.
45-60Chuyển sang Test 3

Test 3 (60 câu), thời gian 30 phút.

Số câu trả lời đúngThông báo
0-44Hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh.
45-60Chuyển sang Test 5

Test 4 (60 câu), thời gian 30 phút.

Số câu trả lời đúngThông báo
0-…Kết thúc bài thi tiếng Anh đầu vào.

Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính tại phòng máy.

Kiểm tra trình độ tiếng Anh chuyên ngữ

Đối tượng: Sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh.

Cấu trúc bài kiểm tra: Gồm 2 phần, thời gian làm bài là 90 phút. Dạng thức tương tự bài thi TOEFL PBT.

  • Phần 1- Ngữ pháp (Grammar and Written Expression): 40 câu trắc nghiệm.
  • Phần 2- Đọc hiểu (Reading Comprehension): 50 câu trắc nghiệm.

Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính tại phòng máy.

Điều kiện xét miễn thi tiếng Anh đầu vào

Tân sinh viên có các chứng chỉ sau đây được xét miễn thi tiếng Anh đầu vào:

TOEICTOEFL ITPTOEFL iBTIELTS
≥575≥475≥55≥5.0
(không môn nào dưới 4.5)

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Kiểm tra trình độ, xếp lớp Tin học không chuyên

Đối tượng: Sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao tất cả các ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý).

Cấu trúc bài kiểm tra: Gồm 2 bài Test

  • Phần 1: Kiến thức về máy tính (30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)
  • Phần 2: Kỹ năng gõ bàn phím 200 từ tiếng Việt (thực hành trên máy, thời gian làm bài 15 phút)

Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài kiểm tra trên máy tính.

Tân sinh viên có các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học được miễn giảm theo quy định có thể nộp hồ sơ xét miễn giảm môn học (Tiếng Anh không chuyên, Ngoại ngữ hai, Tin học đại cương và môn học khác) như sau: https://unizone.edu.vn/xet-mien-giam-mon-hoc-tai-dai-hoc-mo-tphcm/

Bạn muốn xem thêm:

Học phí ĐH Mở TP.HCM mới nhất

Thông tin tuyển sinh ĐH Mở TP.HCM

Ký túc xá ĐH Mở TP.HCM

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của ĐH Mở TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *