Phân loại trình độ đầu vào ngoại ngữ cho Sinh viên Đại học Mỏ – Địa chất HUMG

Phân loại trình độ đầu vào ngoại ngữ

Nhà trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh làm cơ sở để phân loại, sắp xếp các lớp học và chương trình học ngoại ngữ phù hợp. Kết quả được phân loại thành 2 nhóm như sau:

Nhóm 1: Sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh đạt từ 5 điểm trở lên;

Nhóm 2: Sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh dưới 5 điểm và sinh viên học các ngoại ngữ khác tiếng Anh ở Trung học Phổ thông.

Sinh viên có một trong các điều kiện sau cũng được xếp vào Nhóm 1:

  • Sinh viên có chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 còn hiệu lực;
  • Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng 3 năm cho đến thời điểm nhập học;
  • Sinh viên có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh;
  • Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, sau đại học đối với chương trình học bằng tiếng Anh và không quá 24 tháng.
  • Sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường.

Tổ chức đào tạo ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa

Sinh viên thuộc Nhóm 1 được xếp vào các lớp học tiếng Anh chính khóa theo chương trình đào tạo.

Sinh viên thuộc Nhóm 2 có thể tham gia vào các lớp học tiếng Anh tăng cường của Nhà trường tổ chức hoặc các hình thức học tập khác để đảm bảo sau khi kết thúc học kỳ 1 sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và có đủ điều kiện được sắp xếp vào các lớp học tiếng Anh chính khóa theo chương trình đào tạo.

Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất, sinh viên thuộc Nhóm 2 sẽ tham gia dự kiểm tra trình độ ngoại ngữ do Nhà trường tổ chức. Nếu sinh viên không đạt hoặc không có minh chứng về năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thì sẽ phải tham gia học tiếng Anh tăng cường hoặc các hình thức học tập khác.

Sau khi kết thúc học kỳ 2 năm thứ nhất, sinh viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam bắt buộc phải học tiếng Anh tăng cường do Nhà trường tổ chức. Sinh viên sẽ bị cảnh báo và giới hạn số tín chỉ tối đa được phép đăng ký ở học kỳ tiếp theo để tăng thời gian học ngoại ngữ đến khi đủ điều kiện học tiếng Anh chính khóa theo chương trình đào tạo.

Sinh viên tham khảo lộ trình hoàn thiện các học phần tiếng Anh tại trường Đại học Mỏ – Địa chất:

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Mỏ - Địa chất HUMG

Miễn học các học phần ngoại ngữ

Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (tính đến khi xét) được quy đổi về các mức điểm khác nhau để Nhà trường xem xét miễn học và chuyển đổi điểm học phần ngoại ngữ bắt buộc và tự chọn theo qui định.

Sinh viên có bằng cử nhân ngoại ngữ được xem như có trình độ ngoại ngữ bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Mỏ - Địa chất HUMG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *