Phương thức xét tuyển Đại học Y Dược TP.HCM năm 2019

I. Đối tượng xét tuyển

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng, đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ GDĐT.
 • Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa và Dược học theo phương thức kết hợp (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trực tiếp tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Đào tạo đại học – số 217 Hồng Bàng, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHYD) quy định.

II. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Riêng ngành Y khoa và Dược học có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Nhà trường tuyển sinh theo 03 phương thức xét tuyển độc lập nhau. Thí sinh có thể đăng ký cả ba phương thức khi xét tuyển.

Thí sinh đã trúng tuyển và nộp hồ sơ xác nhận trúng tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển bởi các phương thức tuyển sinh khác.

 1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

a. Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

a1. Thí sinh thuộc diện điểm a đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.

a2. Thí sinh thuộc diện điểm b đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

a3. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế:

 • Môn Hóa: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học hoặc Kỹ thuật xét nghiệm y học.
 • Môn Sinh: Được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

a4. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

+ Môn Sinh

 • Giải nhất: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y khoa hoặc Răng – Hàm – Mặt.
 • Giải nhất, nhì, ba: Được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học).

+ Môn Hóa

 • Giải nhất: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học.
 • Giải nhất, nhì, ba: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

a5. Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức năm 2018 có dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

+ Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo

 • Giải nhất: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng.
 • Giải nhất, nhì, ba: Được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

+ Lĩnh vực hóa học , dược học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

Giải nhất, nhì, ba: Được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Việc xác định nội dung khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng xét tuyển của ĐHYD quyết định.

b. Chỉ tiêu tuyển thẳng: Xem mục 5.

c. Phương án xét tuyển thẳng

Trong trường hợp số lượng thí sinh nộp vào từng ngành vượt quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự các đối tượng được từ mục a1 đến mục a5 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nhà trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ iệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2019.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học trực tiếp tại trường trước ngày 23/7/2019. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho nhà trường được xem như từ chối nhập học. Nhà trường sẽ báo cáo kết quả xét tuyển thẳng cho Vụ GDĐH trước 17 giờ 00 ngày 24/7/2019.

 1. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với tất cả các ngành đào tạo)

a. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh ĐHYD quy định.

b. Chỉ tiêu: Được xác định của từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh các trường dự bị đại học được giao về trường), số sinh viên đã trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp (phương thức 3). (xem mục 5).

c. Nguyên tắt xét tuyển

– Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm thi môn Toán + điểm thi môn Sinh học + điểm thi môn Hóa học

(b ) = điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng

– Điểm trúng tuyển: Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo của ĐHYD.

 1. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (đối với ngành Y khoa và Dược học)

a. Đối tượng xét tuyển

– Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh ĐHYD quy định.

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị trong thời hạn quy định (tính đến ngày 31/7/2017) đạt IELTS 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT 60 trở lên.

– Đơn vị cấp chứng chỉ:

 • TOEFL iBT: Educational Testing Service (ETS)
 • IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP)

– Lưu ý: Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

b. Chỉ tiêu phương thức xét tuyển kết hợp (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế): 25% tổng chỉ tiêu của từng ngành (xem mục 5).

c. Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống theo quy định và bổ sung hồ sơ trực tiếp (bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) cho ĐHYD tại Phòng Đào tạo đại học, số 217 Hồng Bàng, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh (không qua bưu điện hay các hình thức khác) trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2019.

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi (a) + các điểm ưu tiên b

(a) = điểm thi môn Toán + điểm thi môn Sinh học + điểm thi môn Hóa học

(b) = điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng

Điểm trúng tuyển: Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương án 3 không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương án 2 trong cùng 1 ngành là 02 (hai) điểm.

 1. Tiêu chí phụ cho phương thức 2 và phương thức 3

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt điểm trúng tuyển vượt quá số lượng dự kiến thí sinh nhập học theo chỉ tiêu được phê duyệt của Bộ GDĐT cho từng ngành đào tạo của ĐHYD do bằng nhau về điểm xét tuyển, nhà trường áp dụng ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *