Quy định xét miễn các học phần tiếng Anh tại Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Sinh viên đại học chính quy tập trung đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do các cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp hoặc chứng chỉ VNU-EPT do Trung tâm khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp với số điểm theo quy định và còn thời hạn sẽ được miễn học và miễn thi các cấp độ tiếng Anh chính khóa tương ứng.

Sinh viên có nguyện vọng xét miễn/giảm các cấp độ tiếng Anh chính khóa tại trường phải nộp chứng chỉ/bảng điểm (bản photo có công chứng) để được xét miễn học và miễn thi các học phần tiếng Anh trước 02 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ 1/học kỳ 2 của năm học thứ Nhất.

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Các cấp độ để làm căn cứ xếp lớp môn học, cụ thể như sau:
Học phần tiếng Anh chính khóaCấp độ CEFR chi tiếtIELTSCambridge EnglishTOEFL iBTTOEIC*
(nghe, đọc)
TOEIC*
(nói, viết)
VNU-EPT
Tiếng Anh 1 (EN01)A2.2171-225121-160126-150
Tiếng Anh 2 (EN02)B1.131226-315161-180151-175
Tiếng Anh 3 (EN03)B1.24.0PET 142-14632-34316-400181-200176-200
Tiếng Anh 4 (EN04) **B1.34.5PET từ 147từ 35từ 401từ 201từ 201
(*) Sinh viên cần đạt cùng lúc chứng chỉ TOEIC (Nghe, Đọc) và TOEIC (Nói, Viết) với mức điểm tối thiểu tương ứng.
(**) Sinh viên đạt mức điểm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sẽ được miễn tất cả các học phần tiếng Anh chính khoá.
Chuẩn tiếng Anh trong quá trình học

Chuẩn tiếng Anh Sinh viên phải đạt trong quá trình học (áp dụng với cả Sinh viên học tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh chính khóa) như sau:

  • Trước khi bắt đầu Học kỳ 1 – năm Nhất: Mức điểm/chuẩn tối thiểu Sinh viên cần đạt được tương đương VNU-EPT 126.
  • Trước khi bắt đầu Học kỳ 1 – năm Hai: Mức điểm/chuẩn tối thiểu Sinh viên cần đạt được tương đương VNU-EPT 176 hoặc hoàn thành EN02.
  • Trước khi xét tốt nghiệp: Xem Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy.
    * Nếu Sinh viên không đạt được chuẩn tiếng Anh trong quá trình học sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký, cụ thể Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ/học kỳ.

Trường hợp Sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh trong quá trình học mà đã vượt quá thời điểm cần bổ sung xét chuẩn quá trình học có nguyện vọng bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học thì Sinh viên cần phải đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra. Những Sinh viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra sẽ được Trường ra quyết định công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ và quyết định miễn các học phần tiếng Anh chính khóa.

Bạn muốn xem thêm:

Học phí ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM mới nhất

Thông tin tuyển sinh ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Ký túc xá ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *