Quy định xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh tại UFM – Đại học Tài chính – Marketing

Tin mới:
1. Học phí UFM mới nhất
2. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào UFM
3. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của UFM
4. Giới thiệu UFM
5. Tuyển sinh UFM mới nhất
6. Kế hoạch đào tạo và các ngày nghỉ lễ trong năm của UFM
7. Khám phá CLB, Đội, Nhóm UFM
8. Ký túc xá UFM
9. Khám phá các cơ sở đào tạo UFM

Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đại học của các ngành đào tạo không chuyên tiếng Anh của Trường thuộc các chương trình đào tạo (bao gồm: chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao, liên thông đại học) của các khóa tuyển sinh từ năm 2022.

Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần áp dụng Quy định này và các quy định riêng của chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (nếu có).

Quy định chung

Học phần tiếng Anh được xem xét miễn học, miễn thi là các học phần tiếng Anh có nội dung kiến thức nền tảng, tổng quát, trang bị cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp thông dụng, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo quy định của chương trình đào tạo; không bao gồm các học phần tiếng Anh nâng cao, tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

  • Học phần tiếng Anh được xem xét miễn học, miễn thi trong chương trình đào tạo chuẩn, đặc thù bao gồm tiếng Anh tổng quát 1 và tiếng Anh tổng quát 2.
  • Học phần tiếng Anh được xem xét miễn học, miễn thi trong chương trình đào tạo chất lượng cao bao gồm tiếng Anh 1, tiếng Anh 2, tiếng Anh 3 và tiếng Anh 4.
  • Học phần tiếng Anh được xem xét miễn học, miễn thi trong chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh toàn phần bao gồm English 1, English 2 và English 3.

Văn bằng tốt nghiệp và mức điểm các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn học, miễn thi

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Xem lịch thi

Sinh viên có văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương ứng với các mức điểm tối thiểu dưới đây và còn thời hạn giá trị được xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh, cụ thể:

TTChương trình đào tạoIELTSTOEFL (PBT/CBT/iBT)TOEIC 2 kỹ năngTOEIC 4 kỹ năng
1Chuẩn, Đặc thù4.5477/153/53500500 (L&R)
220 (S&W)
2Chất lượng cao5.5500/173/61650650 (L&R)
280 (S&W)
3Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần6.0589//93820
Các chứng chỉ tiếng Anh khác được công nhận và điểm bài thi Aptis do Hội đồng Anh cấp sẽ được quy đổi tương đương theo hướng dẫn riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *