Quy định xét miễn học Ngoại ngữ tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Tin mới:
1. Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất
2. Khám phá Clb, Đội, Nhóm Đại học Nguyễn Tất Thành
3. Giới thiệu Đại học Nguyễn Tất Thành
4. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Nguyễn Tất Thành
5. Tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất
6. Điểm trúng tuyển Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất
7. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Nguyễn Tất Thành
8. Ký túc xá Đại học Nguyễn Tất Thành

Sinh viên phải nộp hồ sơ xét miễn học, chuyển điểm ngay khi nhập học. Nhà trường chỉ xét duyệt miễn học, chuyển điểm 01 lần cho Sinh viên trong học kỳ đầu tiên của khóa học.

Học phần Ngoại ngữ

Xét chuyển đối với các học phần Tiếng Anh không chuyên (Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh giao tiếp quốc tế), Sinh viên phải nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc Sinh viên đã tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh, Ngôn ngữ Anh (có bằng tốt nghiệp tối đa 10 năm tính đến thời điểm nộp đơn) theo quy định:

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Lịch thi hàng tuần

Xét miễn học Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành
Xét miễn học Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành

Xét chuyển đối với học phần Ngoại ngữ 2 của các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông Phương học là tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn theo quy định:

Xét miễn học Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành

Bạn muốn xem thêm:

Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành

Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành học tại Cơ sở nào?

Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành

Ký túc xá Đại học Nguyễn Tất Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *