Thông tin tuyển sinh Đại học Chính quy 2020

  • Xem học phí các Trường tại: UNIFEE
  • Thông tin Ký túc xá: UNIDORM
STTTên TrườngTên viết tắtMã trườngThông tin TSFanpage TSTư vấn
1Đại học An ninh Nhân dânT47ANSTin TS(028)38963883
2Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCMHCMUTQSBTin TS Fanpage(028)22146888
3Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCMHUFIDCTTin TS Fanpage 0962951080
4Đại học Công nghiệp TP.HCMIUHIUHTin TS Fanpage(028)39851932
(028)39851917
5Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCMUITQSCTin TSFanpage0908831246
0971203246
6Đại học Cảnh sát Nhân dânT48CCSTin TS(028)66860550
7Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP.HCMUTC2GSATin TSFanpage(028)38962819
8Đại học Giao thông Vận tải TP.HCMUTGTSTin TSFanpage0906681588
(028)35120766
9Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCMHCMUSQSTTin TS Fanpage(028)73089899
10Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCMUSSHQSXTin TS Fanpage(028)38293828
11Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCMUELQSKTin TS Fanpage(028)37244550
0846061164
12Đại học Kinh tế TP.HCMUEHKSATin TS Fanpage 0902230 082
0941230082
13Đại học Kiến Trúc TP.HCMUAHKTSTin TS Fanpage(028)62907038
0933555244
14Đại học Lao động – Xã hội (CSII)ULSA2DLSTin TS Fanpage(028)38837801
(ext. 108 / 109)
15Đại học Luật TP.HCMULAWLPSTin TS Fanpage1900555514
(028)39400989
16Đại học Mở TP.HCMOUMBSTin TS Fanpage (028)38364748 (ext. 100) (028)39207627
17Đại học Mỹ thuật TP.HCMMTMTSTin TS Fanpage
18Đại học Ngoại thương Cơ sở IIFTUNTSTin TS Fanpage(028)35127257
19Đại học Ngân hàng TP.HCMBUHNHSTin TS Fanpage(028)38211704
20Đại học Nông Lâm TP.HCMNLUNLSTin TS Fanpage0898107460
0862945817
21Đại học Nội Vụ Hà Nội – Phân hiệu tại TP.HCMHUHADNVTin TS Fanpage(028)38952372
22Đại học Quốc tế, ĐHQG-TP.HCMIUQSQTin TS Fanpage0898326501
23Đại học Sài Gòn SGUSGDTin TS (028)38352309
(028)38338975
24Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCMSKDAHCMDSDTin TS
25Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMHCMUTESPKTin TS Fanpage(028)37225724
(028)37222764
26Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCMUPESSTSTin TS (028)38556300
27Đại học Sư phạm TP.HCMHCMUESPSTin TS Fanpage(028)38352020
(ext. 141)
28Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM USHTDSTin TS Fanpage(028)22482828
29Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi TLUSTLSTin TS Fanpage0933059785
30Đại học Trần Đại Nghĩa TDNUVPH
ZPH
Tin TS (028)39842768
0967668277
31Đại học Tài chính – Marketing UFMDMSTin TS Fanpage(028)37720406
32Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM NREDTMTin TS Fanpage(028)39916415
33Đại học Tôn Đức Thắng TDTUDTTTin TS Fanpage 19002024
34Đại học Việt Đức VGUVGUTin TS Fanpage 0988545254
0988629704
35Đại học Văn hóa TP.HCMHUCVHSTin TS (028)38992901
(028)35106501
36Đại học Y Dược TP.HCMUMPYDSTin TS
37Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch PNTTYSTin TS
38Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCMQSYQSYTin TS
39Học viện Cán bộ TP.HCMHCAHVCTin TS Fanpage(028)38412405
(ext. 118 / 303)
40Nhạc viện TP.HCMHCMCONSNVSTin TS
41Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.HCMPTITBVSTin TS Fanpage(028)38297220
42Học viện Hàng không Việt Nam VAAHHKTin TS Fanpage(028)38424762
0911959505
43Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện TP.HCMNAPAHCSTin TS
44Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam ACTKMATin TS Fanpage0983325387
0903458774
45Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ sở phía Nam MTAKQHTin TS 069515226
46Đại học Công nghệ TP.HCMHUTECHDKCTin TS Fanpage(028)54452222
(028)22010077
47Đại học Công nghệ Sài Gòn STUDSGTin TS Fanpage(028)38505520
(ext. 115 / 116)
48Đại học Gia Định GIADINHGDUTin TS Fanpage0961121018
0962121018
49Đại học Văn Lang VLUDVLTin TS Fanpage(028)71059999
50Đại học FPT FPTFPTTin TS Fanpage(028)73005588
51Đại học Hoa Sen HOASENHSUTin TS Fanpage(028)73007272
0908275276
52Đại học Hùng Vương HVUHDHVTin TS Fanpage0888158001
53Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCMUEFUEFTin TS Fanpage0949981717
0916481080
54Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCMHUFLITDNTTin TS Fanpage(028)38632052
(ext. 108 / 109)
55Đại học Nguyễn Tất Thành NTTNTTTin TSFanpage19002039
0902298300
56Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIUHIUTin TS Fanpage(028)73083456
0938692015
57Đại học RMIT Việt Nam RMITRMUTin TS Fanpage(028)37761369
58Đại học Quốc tế Sài Gòn SIUSIUTin TS Fanpage 0386809521
(028)54093929
59Đại học Văn Hiến VHUDVHTin TS Fanpage 18001568