Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

I. Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL)
  • Địa chỉ: Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Website: www.uel.edu.vn

II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021

1. Phương thức tuyển sinh

  • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng;
  • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM;
  • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  • Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021;
  • Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, …) kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước). Xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

2. Ngành đào tạo

Mã trường: QSK

SttTên ngànhMã ngànhTổ hợpChỉ tiêu
1Kinh tế (Kinh tế học)7310101_401A00, A01, D01, D0780
2Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao)7310101_401CA00, A01, D01, D0750
3Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công)7310101_403A00, A01, D01, D0780
4Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao)7310101_403CA00, A01, D01, D0740
5Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)7310106_402A00, A01, D01, D0780
6Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao)7310106_402CA00, A01, D01, D0780
7Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7310106_402CAA00, A01, D01, D0730
8Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)7310108_413A00, A01, D01, D0760
9Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao)7310108_413CA00, A01, D01, D0740
10Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh)7310108_413CAA00, A01, D01, D0730
11Qu ản trị kinh doanh7340101_407A00, A01, D01, D0770
12Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)7340101_407CA00, A01, D01, D0735
13Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh)7340101_407CAA00, A01, D01, D0730
14Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)7340101_415A00, A01, D01, D0760
15Marketing7340115_410A00, A01, D01, D0770
16Marketing (Chất lượng cao)7340115_410CA00, A01, D01, D0740
17Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7340115_410CAA00, A01, D01, D0730
18Kinh doanh quốc tế7340120_408A00, A01, D01, D0760
19Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)7340120_408CA00, A01, D01, D0740
20Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng ti ếng Anh)7340120_408CAA00, A01, D01, D0730
21Thương mại điện tử7340122_411A00, A01, D01, D0760
22Thương mại điện tử (Chất lượng cao)7340122_411CA00, A01, D01, D0740
23Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7340122_411CAA00, A01, D01, D0730
24Tài chính – Ngân hàng7340201_404A00, A01, D01, D07140
25Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao)7340201_404CA00, A01, D01, D0740
26Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7340201_404CAA00, A01, D01, D0730
27Công nghệ tài chính (Chất lượng cao)7340208_414CA00, A01, D01, D0740
28Kế toán7340301_405A00, A01, D01, D0760
29Kế toán (Chất lượng cao)7340301_405CA00, A01, D01, D0740
30Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7340301_405CAA00, A01, D01, D0730
31Kiểm toán7340302_409A00, A01, D01, D0760
32Kiểm toán (Chất lượng cao)7340302_409CA00, A01, D01, D0740
33Hệ thống thông tin quản lý7340405_406A00, A01, D01, D0760
34Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao)7340405_406CA00, A01, D01, D0730
35Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao)7340405_416CA00, A01, D01, D0730
36Luật (Luật dân sự)7380101_503A00, A01, D01, D0765
37Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao)7380101_503CA00, A01, D01, D0740
38Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)7380101_503CAA00, A01, D01, D0730
39Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng)7380101_504A00, A01, D01, D0760
40Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao)7380101_504CA00, A01, D01, D0730
41Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp)7380101_504CPA00, A01, D01, D0720
42Luật kinh tế (Luật kinh doanh)7380107_501A00, A01, D01, D0770
43Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao)7380107_501CA00, A01, D01, D0740
44Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế )7380107_502A00, A01, D01, D0770
45Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao)7380107_502CA00, A01, D01, D0740
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh văn); D01 (Toán, Ngữ Văn, Anh văn); D07 (Toán, Hóa, Anh văn)

III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Xem: Học phí Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM mới nhất năm 2021

IV. Ký túc xá sinh viên

V. Cập nhật thông tin tuyển sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *