Kiểm tra tiếng Anh đầu vào Học viện Hàng không Việt Nam – VAA

Đối tượng

Tân sinh viên trúng tuyển năm 2023 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)

Các trường hợp được miễn kiểm tra: sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh trong nước hoặc quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Khi đi nhập học sinh viên cần photo chứng chỉ nộp lại để Học viện ghi nhận kết quả.

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Mục đích kiểm tra tiếng Anh

Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh là cơ sở để sinh viên biết được trình độ tiếng Anh hiện tại, từ đó:

  • Sinh viên có thể sử dụng kết quả kiểm tra để chuyển, miễn điểm các học phần tiếng Anh.
  • Sinh viên có kế hoạch học tập phù hợp để có thể đạt được chuẩn đầu ra theo quy định.
  • Kết quả kiểm tra là cơ sở để Học viện xếp lớp học phần tiếng Anh phù hợp.

Lưu ý:

  • Bài kiểm tra được thực hiện trên điện thoại cá nhân của sinh viên.
  • Sinh viên tải trước ứng dụng “Englishscore” về điện thoại cá nhân.
  • Kiểm tra camera điện thoại có thể sử dụng được.
  • Mang theo tai nghe điện thoại để kiểm tra phần nghe.
  • Mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc thẻ sinh viên.
  • Đối với các thí sinh không tham gia kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh thì được xem như trình độ A0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *