HCMUS | ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Tầm nhìn:
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

I. GIỚI THIỆU

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Cở sở Đào tạo
– Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. HCM
– Cơ sở Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

III. HỌC PHÍ

Thông tin: Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM mới nhất

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62884499 – (028) 73089899
Email: bantin@hcmus.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: https://www.hcmus.edu.vn/
Website: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/us.vnuhcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *