MT | ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM

Tầm nhìn đến năm 2030:
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Phấn đấu tới năm 2030, công  tác đào tạo của Nhà trường sẽ ngang tầm khu vực châu Á và có chỗ đứng uy tín trên thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

I. GIỚI THIỆU

Giai đoạn từ 1986 đến nay:

Là giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, có thể coi là giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt từ mềm hóa và mở rộng phương thức, đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng đào tạo.

Ở mỗi năm học, nhà trường từng bước cải tiến, hoàn thiện và nâng cao tính khoa học, hệ thống hóa, đúc kết kinh nghiệm, chú trọng khâu hiệu quả, chất lượng của quá trình đào tạo làm phương pháp khoa học cho việc hình thành bản lĩnh sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên.

100 năm qua, thầy trò Trường Vẽ Gia Định trước đây – Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM ngày nay không ngừng phấn đấu giảng dạy, học tập và đã kế thừa, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc cũng như tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

100 năm – một thế kỷ hình thành và phát triển, đó là truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Việc quan trọng của thế hệ hiện tại và tương lai là phải ra sức phấn đấu để giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp ấy. Đây là nhiệm vụ nặng nề và vinh quang nhằm xây dựng Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM có thương hiệu, uy tín và chất lượng trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
05 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM
Địa chỉ: 05 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3 841 6010
Email: info@hcmufa.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://hcmufa.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *